תנאי שימוש לאתר https://ktantanim.org.il/

אתר https://ktantanim.org.il/ ("אתר") מופעל על ידי ריגו מרקטינג בע"מ, כתובת הדקל 6 באר שבע

משתמש באתר נועד מטרות אינפורמטיביות בלבד ואינני מחפש עליו בתור ייעוץ מקצועי. על ידי שימוש באתר אתה יכול להשתמש במוצרים אחרים בהם, ומסכימים שאנו, מפעילי אתר, לא נהיה אחראים מוצקים כתוצאה מהשימוש שלך באתר, העזר והמשמש בו או מכל מטרה אחרת.

אתם מבינים כי תוכניות המופיעים באתר משתמשים במיועדים לשנות את ייעוץ מקצועי, ומטרתם היא להדגמה בלבד. בכל מקרה בונות "מומלץ", "יעיל", "עוזר", "מסייע", "מטפל" או מילים דומות מופיעות באתר, מטרה היא מכשיר כי העניין נבדק מדעית ומחקרית, ואין לי עניין לזה להעביר. המחשבים העיקריים עשויים להעריך את הדברים המופיעים באתר.

חלק מהשירות עשוי להכיר פרסומות צד שלישי או תוכניות שיווקיים. כל פרסומת או תוכן שיווקי תוכן מלווה באחריות לטיבה או לנכויות, ואנשים בה היא על המפרסם בלבד.

אנחנו לא ערבים לטיב שלנו. אנשים שלנו ניתנים על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). מומחים בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ואנשים לא ערבים כי (1) בניהם יעמדו בדרישותייך; (2) אנשינו לא יכולים להיות מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; 4 או (5) כל תמיכה בשירותים יתוקנו.
חבות: בכל מקרה ומכל מה זה לא נהיה אחראים או חב"ד בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים שיגרמו לך או לכל משתמש אחר או לכל צד ג 'כתוצאה מהמצב שלהם או אי מתנים שלהם על. פי תנאי שימוש אלה. אנחנו מבינים את עצמינו על בסיס כמות-שהוא ולא נהיה אחראים, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקום אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקצת רוחני, אבדן רווחים, המועדף הכי טוב, והכל שנובע מהמושמוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידך.

בעת ההתחלה באתר עשויים להיאסף על אודותיך מידע אישי, והכל פיסיקליות הפרטיות שלנו.

תנאי שימוש לאתרים שבהם יש תוכן גולשים

על ידי פרסום של תוכן טקסטואלי או חזותי באמצעות בנינו, או יצירת תוכן אחר, אתה מקבל את מדיניות התגובות שלנו. אתה מכיר שכל המידע הפרש של מדיניות תגובות עשויה לסיים את בני עבורך, הסברה של התכנים בניצרו על ידך וגם פתיחה בהליכים משפטים הם על ידינו אחרים על ידי אנשים שזכויותיו נפגעו. שטרת מדיניות זו, המונח "תוכן גולשים" יכלול: (1) תמונות וטקסט אשר השתמשו בהם שימושי שימושים של פרסום תגובות או שליחת כתבות באתר; (2) תמונות או סרטונים אשר נמשכו משרתי צד ג 'בתגובות או בכל תרומה אחרת; (3) תיאורים, טקסט ומידע אשר עובד דרך בניהם ו (4) כל תרומה אחרת שנוצרה משתמשות ביניהם.

רישיון בזכויות יוצרים: אתה הבעלים היחיד של זכויות היוצרים בכל התכנים שתפרסם. אולם, חברת המתן שלי, אתה מקנה לנו רישיון לא-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא-ייחודי, לעשות שימוש בתכנים ולא מאפשרים למשתמשים שלנו לעשות שימוש בתוכן הגולשים באמצעות אנשים או שירותי צד ג ' , לרבות יצירת יצירות נגזרות, שינוי התוכן, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת-ממדיות וכל פעולות אחרות.

שימוש בדמותך: אתה מקנה לנו את הרשות לעשות שימוש בשמך, תמונתך, פרטייך ודמותך בכל הנוגע לתוכן הגולשים שפרסמת. זה אומר שמי רשאים לקחת את התגובה שפרסמת באתר ולהציג אותה במקומות חיצונים לאתר בצירוף שמך.

תוכן פוגני: אתה מצהיר כי תוכן הגולשים אינו מכיל פוגני ואינו יכול לפרש את זכויותיהם של שני הצדדים שלי, לרבות:
קניין רוחני: תוכן הגולשים לא מפרטים את זכויות הקהל הרוחני של צד שלישי כלשהוא, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת.
פורנוגרפיה: תוכן הגולשים לא מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינים או תועבה.
דיבה: תוכן הגולשים לא דיבתי ואינו פגה בשמם טוב אחר.
ביטושים גזעניים: תוכן הגולשים לא מכיל ביטומים גזעניים, וגם לא מכיל כל ביטוי אשר מעודד שנאה.
מזימות: תוכן הגולשים לא נועד הרצת מניות, מזימות, עיוות של שווקי הון, מזימת פירמידה, שיווק רב שכבתי, דיוג או כל פעילות אחרת מיוחדת להוצאת כספים לצד ג 'כלשהוא.
תגובות ממומנות: נאסר עלייך לכתוב תוכן גולשים אשר קיבל תשלום על כתיבתו או אשר מיוד לקדם אינטרס עסקי ספציפי.
תוכן סתמי: המדיניות שלנו היא לא לאשר תוכן סתמי שאין בו תרומה מהותית.

אחריות לתוכן: אתה מצהיר כי אתה הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן גולשים אתה משתמש בפירסום וכיצד אף זכויות של שלישי לא הופרו מעבר לביצוע פעילותך. מעבר למה, אתה מצהיר כי לא הוגשה כל התכנית, דרישה או טענה כנגדך, או אוימה בכזו, בגין תוכן הגולשים.
הסוכנים מתכננים: אנחנו לא נהיה חייבים לסנן את התכנים או למרכז אותם, אבל אנחנו יכולים לזכות לעשות כן ולהסיר תכניות שלא נראים לנו כעומדים במדיניות התוכן הזה. במקרים חריגים, אנו נבקש מכם את רשותכם לשנות את התכנים במקום להסביר אותם.

מידע רב: אנו עשויים לשמר את תוכן הגולשים וחלקים אחרים עשויים לגדל אם צריך לעשות כן על פי חוק או אם על פי שיקול דעתנו בתום לב נאמין כי שימור כזה או גילוי מיוחד נחוץ סוג סבירה נוספת: (1) עובדים להמשכה משפטית; (2) אכיפת תנאים אלה; (3) תשובה לטכנולוגיות של צדדים שלי החברות ההסתדרות להפרת זכויותיהם; (4) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטחון שלנו, משתמשינו והציבור. מובהר כי עיבוד מידע אלקטרוני אף אם אפשר להביא את מה שהיימידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים אשר עשויים